Mosty, Korony, Licówki

Posted on
  1. Mosty oraz korony licowane porcelaną na tlenku cyrkonu usztywnianym itrem
  2. Mosty oraz korony  Cyrkon Prettau ( Cyrkon  Prettau jest materiałem niezwykle przeziernym wykonanym z tlenku cyrkonu usztywnianym itrem. Prace tego typu  idealnie nadają się do  trudnych warunków zgryzowych  np: mało miejsca w zgryzie u pacjenta lub bruksizm).
  3. Mosty oraz korony licowane na stopach (CrCo,CrNi,Ni free)
  4. Mosty oraz korony pełnoceramiczne typu e.ma
  5. Mosty oraz korony akrylowe na podbudowie metalowej lub bez.